Działamy z wyobraźnią i pasją
15.02
Barista livello 1
Barista livello 1
PROGRAM SZKOLENIA :
WPROWADZENIE:
 • Historia kawy
 • Gatunki  i pochodzenie kawy
 
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 
 • Co to jest kawa? 
- uprawa
- zbór
-obróbka ziaren
-palenie kawy
 • Zasada „4M”
 • Definicja i standardy espresso
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • Praca z młynkiem
- charakterystyka stopni zmielenia oraz ich wpływ na espresso
- poziomowanie kawy
- techniki ubijania
 • Charakterystyka poprawnego espresso
- omówienie najczęściej popełnianych błędów przy parzeniu espresso
- ocena sensoryczna
 • Mleko
- dobór mleka oraz dzbanków
- parametry
- techniki spieniania mleka
- zarządzanie mlekiem
 • Przygotowywanie napoi kawowych , teksturowanie mleka
 • Podstawy latte art.
 • Stanowisko pracy
 
PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
EGZAMIN